Skip to main content

Hierbij willen wij je van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze zal plaats vinden op donderdag 7 juliaanstaande, aanvang 20.00 uur

Agenda:

1.     Opening

2.     Notulen vorige (B)ALV

3.     Financiële resultaten 2021  GV Neptunus en CGV Scheveningen (decharge bestuur)

4.     Voorlopige begroting 2022

5.     Benoemingen ereleden

6.     Commissies

7.     Rondvraag

8.     Afsluiting

Locatie: Bethelkerk, Juriaan Kokstraat 175 in Scheveningen

sanne

Author sanne

More posts by sanne

Leave a Reply