Met een aantal acties hebben wij onze organisatie al een stuk veiliger gemaakt. Op de website Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF vindt u hierover veel informatie. Hieronder geven we u vast een inkijkje in wat we gedaan hebben.

Gedragsregels

NOC*NSF heeft samen met haar leden (de sportbonden) verschillende gedragsregels opgesteld.

De gedragsregels voor begeleiders zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Onze begeleiders zijn op de hoogte van deze gedragsregels. Als organisatie hebben wij geregeld dat onze begeleiders ook onder deze gedragsregels (en het tuchtrecht) vallen.

Aannamebeleid

Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Daarom doorlopen we onderstaande stappen met nieuwe vrijwilligers:

  • Een kennismakingsgesprek houden.
  • Referenties checken.
  • Een VOG aanvragen en herhaal dat elke 3 – 5 jaar.
  • Lid van de KNGU bond maken.
  • Bekend maken met de gedragsregels (zie hierboven)

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. De VCP mag een training volgen bij ASK/NOC*NSF.
Mensen van onze sportorganisatie (en de VCP) kunnen voor vragen en advies ook terecht bij de VCP van de KNGU of bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

De VCP is goed bekend en bereikbaar zijn binnen de organisatie, zie contactgegevens