Skip to main content

Beste ouders, verzorgers,

In deze bijzondere tijd willen u graag uitnodigen voor de Bijzondere Algemene Leden Vergadering op 22-6-2021 om 20.00 uur. Ook nu weer in een digitale vorm omdat we elkaar nog niet op een andere manier kunnen ontmoeten. Tijdens de vergadering zal de onderstaande agenda afgewerkt worden. Toelichting op de stukken wordt mondeling gedaan, waar nodig ondersteund met het tonen van de documenten via schermdelen.

Als bestuur gaan we ons hierop voorbereiden. Voor de (ouders van) leden die deel willen nemen vergt het ook voorbereiding. We vragen je vóór 18-6-2021 aan te melden via info@neptunus-turnt.nl en eventuele vergaderstukken op te vragen en mogelijke vragen te mailen, zodat we hier tijdens de ALV op terug kunnen komen. Na aanmelding ontvang je de dag voorafgaand aan de vergadering een mail met een link. We zetten op 22-6-2021 de meeting om 19.50 uur open, dan hebben we alle tijd om jullie digitaal te ontvangen.

Agenda Bijzondere ALV GV Neptunus

  1. Opening
  2. Introductie
  3. Intentie verklaring fusie
  4. Voorstel statuten
  5. Voorstel beleidsplan
  6. Aankondiging ALV
  7. Rondvraag
  8. Afsluiting

Met vriendelijke groet,

Yvonne van Gennep – Bouma, voorzitter

jerweb

Author jerweb

More posts by jerweb